Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English German Greek Serbian

Видови на заварување

ТИГ заварување

TIG (односно WIG) – Tungsten Inert Gas (volfram-инертен-гас)

tip-tig-welding-L2

GTAW – Gas Tungsten Arc Welding (gas-volfram-електролачно заварување)

Постапката се изведува во заштитна околина од инертен гас Аргон или Хелиум (односно мешавина од инертни гасови ),

TIG постапката на заварување има широка примена и се сметка како најуниверзална постапка (во обзир на опсег на ма теријали на кој може да се примени : кај наварување и репаратурно заварување на Алуминиумски легури и други нерѓосувачки материјали и легури.
Се применува за заварување на лимови и цевки со дебелина од 0,6 mm до 6 mm (макс 10 mm во повеќе случаеви - за поголема дебелина е веќе неекономичен). Иако TIG изворно е рачна постапка можна е и негова механизација . При тоа слично како и за MAG/MIG постапката се користи уред за дотур на додатен материјал (Жица ), како и извор струја .

РЕЛ заварување

Електричниот лак кој се создава со протокот на електрони од ( - ) негативниот rel
кон ( + ) позитивниот пол , при што електричната енергија се претвара во лак 
од топлотна и светлосна енергија. Од прилика (2/3) топлината се произведува 
на позитивниот пол , при што температурата достигнува 6.000-7.000 °C, 
додека остатокот од топлината е произведен на негативниот ( – ) пол.

МАГ / МИГ заварување

.............

ПечатиЕ-пошта

Fully Managed VPS Hosting by VPSinEU.com