Изведба на цевководи

  • Изведба и монтажа на цевководи за сите врсти на флуиди.cevkovodi

  • Монтажа на резервоари под притисок за сите видови на флуиди.

  • Изработка на секаков вид на резервоари до 1000 m3 со мотажа и заварување.

  • Изведба и монтажа се врши со стручен надзор од соодветни едуцирани лица.

 

 

Печати