Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English German Greek Serbian

Обука на заварувачи

Стручно оспособување (едуцирање) на кандидати за следните постапки за заварување :

111- REL ( Електро лачно заварување ) Obuka-REL-zavarivaca131- MIG ( Со заштита на аргон ) 
135, 136 - MAG ( Во заштитен гас од мешавина на инертниот  гас  CO2  со полна  или полнета жица , 
со или без керамичка подлога ) 
141 - TIG ( Електро лачно заварување со нетоплива електрода ( во заштита на инертен гас Аргон ) 
311- Обука на заварувачите со целулозна или други специјални електроди и жици за заварување , 
со користење на заварувачко огледало , во сите позиции на заварување и сите материјали за заварување со 
материјали ОД  St 35.8/ III, S355J2G3, 16 Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, се до  
X20CrMoV12, P91, P92, X10CrA17, X6CrNiMoNb17, Inconel, Incoloy, Monel, Al-legure...  

Обуката на заварувачите  се одржува во присуство на инспектори за заварување  
и инструктори за заварување.  Obuka-TIG-zavarivaca-za-rad-sa-zavarivackim-ogledalom

По одржаната  обука се одржува атестирање  во соработка со домашни организации во соработка со преставници на " TUV ".

 По завршената обука успехот е загарантиран и потврден .

ПечатиЕ-пошта

Fully Managed VPS Hosting by VPSinEU.com