Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English German Greek Serbian

Репарирање и заварување

• Поправка на деловии и машински делови изложени на абење , удари , ерозија ,кавитација .....

repariranje 1        repariranje 2

• Поправка на делови и елементи за преноси на движење ( запчаници ,ланчаници ,осовини ,вратила ...)

repariranje 3        repariranje 4

• Поправка на блокови од мотори , куќишта носачи ...

 repariranje 5        repariranje 6

 

• Репарирање на сите видови на парни котли ....
 

 repariranje 7 

• Интервентно репарирање со заварување и метализација на различни делови од Al-легури , Cu-легури, Сив лив, Нисколегирани челици, високолегирани челици, нерѓосувачки челици ....

ПечатиЕ-пошта

Fully Managed VPS Hosting by VPSinEU.com